Villkor for QuizQuest

Vad är QuizQuest?

QuizQuest är en tjänst för guidning av besökare med hjälp av en mobil telefon med positionering (GPS). Tjänsten är utvecklad av Uniply AB.

QuizQuest är avsedd att hjälpa företag som vill erbjuda guidning av besökare utomhus med hjälp av mobiltelefon med positionering (GPS). Företag och organisationer som avses använda denna tjänst omfattar bl.a. turistinformation, museer och gallerier, skolor, förvaltare av nationalparker och privatpersoner.

Slutanvändare ("besökare") använder tjänsten för guidning via sin mobiltelefon. Företag och privatpersoner kan skapa nytt innehåll i form av nya guider ("innehållsutvecklare") som används av besökare.

Villkor för att använda webbtjänsten

När du använder webbtjänsten som besökare och slutanvändare delas mycket begränsad information. Som besökare behöver du inte logga in så vi behandlar inte typiska kontouppgifter som namn, e-postadress eller lösenord. Besökare måste dock godkänna att nödvändig data lagras lokalt i mobilens browser för att vi ska kunna kunna hålla reda på tillstånd under en guidning.

Innehållsutvecklare behöver en personlig inloggning till tjänsten. Dessa användare måste godkänna att vi lagrar basala kontouppgifter samt innehåll i form av guider som skapats i tjänsten.

Personuppgifter som vi lagrar för innehållsutvecklare är:

Vi använder denna information endast för att du ska kunna skapa nytt innehåll för tjänsten. Ingen av denna information delas med tredje part.

Användning av lokal data

När du använder tjänsten behöver vi hantera viss information lagrat lokalt i din browser.

När du använder tjänsten som besökare lagras ditt tillstånd (nästa position och redan angivna svar) i guiden lokalt i din browser. Detta är nödvändigt för att tillåta att användare kan ladda om sidan eller återgå till ett tidigare avbrutet spel utan att att börja från början.

Den enda slutanvändare genererad information som tjänsten tar emot är användarens svar på frågor. Dessa svar tolkas av tjänsten för att ge återkoppling till användaren.

Positionsdata hanteras endast lokalt i mobiltelefonens browser under guidning och delas inte med tjänstens molntjänst.

Enkel anonymiserad statistik (tex. antal påbörade och avslutade guider) lagras för återkoppling till innehållsutvecklare.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Vi lagrar kontouppgifter för innehållsutvecklare så länge kontot är aktivt. Användare kan när som helt radera sitt konto tillsammans med allt dess innehåll.

Kontaktuppgifter Uniply AB

Kontakta oss gärna om ni har några ytterligare frågor kring dessa villkor eller tjänsten i allmänhet.